Generalforsamlinger

Her kan du finde referater, regnskaber og budgetter for de seneste års generalforsamlinger. Såfremt formandens beretning ikke findes nedenfor, kan du se den i generalforsamlingsreferatet for det pågældende år. Har du behov for ældre referater, beretninger, regnskaber eller budgetter, kan du henvende dig til sekretæren.

Husk: Har du nogle forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal de være bestyrelsen i hænde senest 15. april.

Referater fra generalforsamlinger:

2023  2022  2021  2019  2018   2017 Ekstraordinær GF 2016   2016   2015  2014   2013 

Formandens beretning:

2014       2013

Regnskaber:

2016      2015      2014     2013       2012

Budgetter:

2019     2018      2017     2016    2015     2014