Formænd gennem tiden

Strandgaardens formænd
(Hvor intet anført: årets ordinære generalforsamling)
1963 (stiftende generalfors.) – 1980 (afgået ved døden feb. 1980):Carl Gustav Weidner, Gyvelbakken 3
1980 (februar 1980) – 1982:Hans Peder Larsen, Skelbakken 18
1982 – 1984:Jens Rosbjerg, Stenbakken 8
1984 – 1988:Edv. Hansen, Ringbakken 23
1988 – 1989 (afgået ved døden september 1989):Benny Andersen, Gyvelbakken 4
1989 (september 1989) – 1996:Boie Boiesen, Grusbakken 7
1996 – 1999:Aage Bliddal, Gyvelbakken 
1999 – 2002:Poul Gernow, Skelbakken 19
2002 (afgået ved døden november 2002):Poul Skytte Madsen, Skelbakken 8
2002 (november 2002) – 2010:Niels Thune Højberg, Grusbakken 14
2010 – 2014:Gitte Troensegaard, Ringbakken 40
2014 – 2016:Francis Delafontaine, Ringbakken 14
2016 – ?:Lennart Conrad, Ringbakken 13