Bestyrelse, udvalg mv.

På denne side kan du se hvem der er i bestyrelsen og træbeskæringsudvalget.
Henvendelse til bestyrelsen sker primært til sekretær eller formand.
 
Formand:
Lennart Conrad – tlf.: 29 22 94 50 formand@strandgaardens.dk
Næstformand:
Christian von der Recke – tlf.: 60 40 55 41 naestformand@strandgaardens.dk
Sekretær:
Kaj Sørensen – tlf.: 26 74 11 93 sekretaer@strandgaardens.dk
Kasserer
Marianne Madsen – tlf.:  30 68 42 48 kasserer@strandgaardens.dk
Medlem:
Peter Frost bestyrelsesmedlem@strandgaardens.dk
 
Første suppleant til bestyrelse:
Peter Koch Jensen – tlf.: 53 37 79 59 pkjensen@dadlnet.dk
Anden suppleant til bestyrelse:
Svend Erik Svenningsen – tlf.: 25 60 52 65  svend.erik.svenningsen@gmail.com
 
Dagsorden til bestyrelsesmøder
________________________________________________________                                                                 Træbeskæringsudvalget:
Henvendelse kan ske direkte til begge
Erik Taagaard – tlf.: 40 17 13 47 traebeskaering@strandgaardens.dk
Henrik Madsen – tlf.: 20 26 63 31 – traebeskaering@strandgaardens.dk
 
Suppleant til træbeskæringsudvalget:
Ingen. Henrik Madsen indtrådt i træbeskæringsudvalget efter udtrædelse af Søren Drejer, Ringbakken 15.
 
Revisorer:
Jens-Emil Nielsen – tlf.: – 20 67 54 82
Connie Jensen – tlf.: – 43 73 94 63