Nyttigt materiale

På denne side vil du fremover kunne finde diverse materiale som kan være nyttig.

Vejledende matrikelkort 2017 med drænledninger

Det skal nævnes at målforholdet 1:2.500 gælder når der udskrives på A3 papir.

På A4 papir er målforholdet ca. 1:3.500.

Dagsorden bestyrelsesmøder

Råd om beplantning i udstykningen