Ordensregler

For at vi alle kan have en god oplevelse, når vi benytter vores sommerhus og naturen omkring os, har vi besluttet nedenstående ordensregler. Reglerne er en blanding af eksisterende lovgivning og sager, vi i foreningen er blevet enige om på generalforsamlinger.

Hastighed på vejene

Maksimal hastighed er 30 km/t og ikke mindst skal kørsel ske med en hensyntagen til de aktuelle forhold og med udvisning af stor agtpågivenhed. Dette gælder alle trafikanter i området – herunder cyklister, knallerter, mv.

Parkering

Parkering af køretøjer er forbudt på alle veje og rabatter (af hensyn til redningskøretøjer)

Støjende arbejde

I perioden 1. maj – 30. september er brug af støjende værktøj og maskiner som f.eks. motorplæneklipper, motorsav og lignende kun tilladt i følgende tidsrum:

Mandag – fredag

kl. 08.00 – 18.00

Lørdag

kl. 08.00 – 17.00

Søn- og helligdage

kl. 09.00 – 12.00

Hunde

Hunde skal føres i snor på stranden og på alle områder uden for den enkeltes parcel.

Både på stranden

Alle både på stranden skal være identificerbare. Navn og adresse i området eller navn og medlemsnr skal være let tilgængelige på bådene.

Trafik på stranden

Alle former for motorkørsel – inkl. knallertkørsel – er forbudt på strandarealet.

Opførsel på stranden

Henkastning af affald og forrettelse af nødtørft på strandarealet er forbudt. Enhver strandgæst skal medtage sit eget affald eller smide det i en af de affaldsstativer, der er opstillet på stranden. 

Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af haveaffald på parcellerne er blevet totalt forbudt pr. 1. januar 2010. Odsherreds brandvæsen er meget obs på, at vi ikke overtræder loven. For yderligere information vedr. afbrænding af haveaffald se Odsherreds Kommunes hjemmeside.

Droner

Iht. gældende lovgivning er det forbudt at overflyve privat grund, og aldrig tættere på end 100 m fra beboelsesområder – herunder sommerhusområder – med mindre man har en særlig godkendelse dertil. Dette pga. sikkerheden og privatlivets fred. Overtrædelse vil blive anmeldt til Politiet uden yderligere varsel.

Udlejning af sommerhus

Ved udlejning eller udlån af sommerhus har ejeren pligt til at underrette lejere eller gæster om de bestemmelser, der gælder for området som nævnt ovenfor.