FAQ – Spørgsmål og svar

Her vil du kunne finde de spørgsmål vedrørende fibernet som medlemmerne har stillet  samt svarene. Spørgsmålene vil være med rød skrift og svar med blå skrift.

Spørgsmål: Skal der graves?

Svar: Ja og Nej. Hovedkablet bliver gravet ned i rabatten i den ene side af vejen og skydes ind under vejen, hvor det er nødvendigt. Kablerne skal så fra hovedkablet ind til de enkelte huse. Fibia sender en for-undersøger ud til den enkelte husejer, hvor det aftales, hvor kablet skal gå ind i huset. Ud fra dette besluttes kablets linjeføring, og så skydes kablet ind til huset fra vejen. Det betyder altså, at der ikke skal graves på den enkelte grund – bortset fra det hul der er nødvendigt for at få kablet op af jorden inde ved huset.

Den eneste undtagelse kan være på grunde, hvor der er store højdeforskelle. Her kan det blive nødvendigt at grave kablet ned – i hvert fald noget ad vejen. Der vil nok være nogen grundejere i vores udstykning som bliver ramt af dette , men det kan vi desværre ikke vide på forhånd.

 

Spørgsmål: Hvordan sikrer I jer, at eksisterende vandledninger, el kabler, telefonkabler, kloakker, mv. ikke beskadiges? Hvis det sker – har I vel ansvaret for at udbedre det?

Svar: Forud for gravning søges om gravetilladelse fra kommunen, der bl.a. forsyner os med et kort over eksisterende (og kortlagte ledninger). Fibernet graves ned i ca. 50 cm dybde og kolliderer således sjældent med andre ledninger. Undtagelsen er telefonledninger, der dels ligger i samme dybde, dels ofte ikke er registreret korrekt. I de tilfælde de graves over er det en opgave for vores entreprenør at udbedre skaden, hvis ledningen har figureret korrekt på kortet fra kommunen. Hvis ikke den er korrekt placeret på kortet, er det TDC der er ansvarlig for udbedring af skaden.
Generelt er vi ansvarlige for alle skader og skal efterlade området i samme stand, som før arbejdet påbegyndes. For at undgå skader på de enkelte parceller, kontaktes og besøges samtlige husstande af en ”forundersøger”, der aftaler med ejeren hvor og hvordan fiberledningen skal føres ind til huset.

Spørgsmål: Får vi et detaljeret kort over, hvor fiberledningerne ligger? Vi skal formodentlig have kloakering om nogle år, og her skulle vi gerne undgå at grave alt for meget over.

Svar: Ledningsplaceringen tinglyses og placeringen vil efterfølgende fremgå af ovennævnte kort fra kommunen.