Nabohjælp

Idé

Nabohjælpskiltene skulle virke afskrækkende for ubudne gæster, da skiltene er et tegn på, at her holder folk øje og hjælper hinanden. Tyve kan ikke lide opmærksomhed og vælger umiddelbart hellere et andet område der ikke signalerer samme opmærksomhed. Ved at have skilte ved den eneste ind-/udkørsel til området (som allerede er sat op på begge sider af indkørslen på Sandbakken), og helst så mange skilte på døre og postkasser i området, jo større chance for, at tyvene leder et andet sted.

Strukturen

For at netværket ikke kan misbruges af de forkerte mennesker, er system lidt rigidt og man kan som udgangspunkt kun kommunikerer direkte med dem, man selv har inviteret via Nabohjælp eller fysisk materiale i postkassen og dermed udvekslet kontaktinformation og accepteret gensidig kommunikation. 

Dette er ens personlige netværk. Det vil typisk være de nærmeste naboer. I vores område vil netværket derfor bestå af en række mindre, personlige netværk, som så er forbunde i det man kalder Nærområdet. 

Nærområdet består altså af alle de personlige netværk. Man kan ikke se og kommunikere direkte med medlemmerne af de andre netværk, hvis disse ikke indgår i ens personlige netværk. Men man kan kommunikere og skrive ud til Nærområdet som så vil modtage informationen.

Styrken ligger i at opbygge et personligt netværk med et relevant omfang således at hele grundejerforeningen er organiseret i små aktive enheder, der tilsammen udgør et sort aktivt nærområde. Hvis man så hver især følger de råd og vejledninger angående forebyggelse af indbrud som fremgår af Nabohjælp burde vi minimere risikoen for indbrud i området.

Hvordan gør man

Der kommer løbende forbedringer og nye spændende muligheder til, så det bedste er at besøge hjemmesiden https://nabohjaelp.botrygt.dk som altid er opdateret med seneste oplysninger.

Man kan også ringe 45 15 36 58 mellem 11-15 og blive guidet.