Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling

Veddinge, den 30. juni 2016

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
søndag den 24. juli – kl. 11.00
i Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forslag til ændring af vedtægterne

På den ordinære generalforsamling den 19. juni 2016 blev der fremsat og behandlet et udsendt forsalg til ændring af vedtægterne.
Idet der ikke var fremmødt eller var fuldmagt fra halvdelen af medlemmerne, kunne generalforsamlingen ikke vedtage forslaget, og der skal derfor jf. vedtægternes § 7 afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte.
På den ordinære generalforsamling blev der fremsat flere mindre ændringsforslag, og forsamlingen, undtaget 1 der undlod at stemme, tiltrådte det fremsendte forslag med ændringer.

./. Det reviderede forslag vedlægges dagsordenen.

Ændringerne findes i følgende paragraffer:

§ 3 Hvor ordet ”oprindeligt”, som tidligere var foreslået som tilføjelse, udgår.
§ 4 Hvor 2. afsnit vedrørende tidligere medlemmers evt. restance er udskiftet.
§ 9 Hvor der sidst i paragraffen er en tilføjelse om dagsordensindhold og sted for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen
Strandgaardens grundejerforening.

 

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamlinger. Bogmærk permalinket.