Hegnssag

Som det nok er de fleste bekendt, har der i flere år været opført et dødt hegn i skel omkring en grund i udstykningen.

Samtlige bestyrelser for grundejerforeningen i ”hegnsperioden” har anset hegnet for opført i modstrid med både områdets deklaration og foreningens retningslinjer. Kravet fra grundejerforeningen har derfor været, at hegnet skulle fjernes. Der har igennem flere år været adskillige forsøg på at få hegnet fjernet ad frivillighedens vej ved hjælp af møder og mail-korrespondancer med ejeren, men det lykkedes desværre aldrig at indgå en frivillig aftale om fjernelse af hegnet. Bestyrelsen så derfor ingen anden udvej, end at få sagen afprøvet ved en domstol.

Afgørelsen faldt i en dom fra Retten i Holbæk den 23. november 2017: Hegnet er opført ulovligt og skal fjernes.

Rettens begrundelsen tager udgangspunkt i de retningslinjer for beplantning og beskæring, vi har i foreningen, som fastsætter hvorledes foreningen forvalter sin påtaleret efter deklarationen (se under menupunkt Vedtægter, deklarationer, mv.).

Vedrørende hegn skelner retningslinjerne mellem levende og døde hegn. Et trådhegn er ikke et levende hegn, og uanset at det ikke er nævnt udtrykkeligt i retningslinjerne, og uanset hvor diskret der fremtræder, hører det derfor indenfor kategorien ”dødt hegn”. Trådhegnet der omkranser grunden er således i strid med reglerne i retningslinjerne.

Sagsøgte blev dømt til at betale en del af sagens omkostninger til foreningen samt at lovliggøre hegnet inden 4 uger (det vil sige fjerne det).

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.