Afhentning af grenaffald efterår 2023

Traditionen tro er her en generel anmodning om beskæring af beplantning.

I år kan vores udstykning fejre 60 års jubilæum, og det er en ekstra god anledning til at beskære, så vi kan bringe udstykningen tæt på det der er tænkt ved etableringen.

Beplantningen har i år 2023 haft en helt ekstraordinær tilvækst, derfor er der grund til en ekstra indsats !!!!!!!!

Rigtig beskæring udføres ved at ”stikke hovedet i busken” – finde de 30 % største grene og beskære disse helt ned – det giver det bedste resultat.

Høje træer og buske skal beskæres til under 2,5 m over terræn – så de er til mindst mulig gene for dine naboer.

Beplantning mod vej maksimum 1,8 m højt. ( se vedhæftede vedr. beplantning mod vej).

Det er vigtigt at beplantningen på grundstykke ikke har karakter af tæt bevoksning (skovagtig) – det skal være transparent – så oplevelsen af det åbne landskab bevares.

Det er den gode vilje og hensyntagen til de øvrige medlemmer der skal sikre alle den bedst mulige udsigt.

Er der spørgsmål så kan man altid henvende sig til Træbeskæringsudvalget.

God arbejdslyst.

Træbeskæringsudvalget

Henrik Madsen og Erik Taagaard

20266331                40171347

Se også brev fra træbeskæringsudvalget: Grenafhentning 2023

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Afhentning af grenaffald efterår 2023

Afbrændingsforbud – Sankt Hans

Kære medlemmer

Odsherred Kommune har forleden udstedt afbrændingsforbud.

Se: https://www.odsherred.dk/da/nyheder/afbraendingsforbud-gaeldende-holbaek-kalundborg-og-odsherred-kommuner/

Dette betyder bl.a., med udsigten til at der ikke vil komme nævneværdigt regn den næste uge, at årets Sankt Hans bål ikke må tændes.

De grene, der er lagt ned til bålet, bliver kørt bort af en vognmand.

Mandag den 19. juni er sidste dag, der kan bringes brænde til bålet.

HUSK: Hvis man spiser på stranden, må der ikke bruges grill eller anden form for åben ild, herunder tobaksrygning.

På trods af den manglende mulighed for at afbrænde bålet, er der mulighed for at mødes på stranden kl. 21.00 og afsynge de traditionelle sange og nyde samværet.

Grundejerforeningen byder på drikkevarer til fællessangen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Afbrændingsforbud – Sankt Hans

Ny affaldsordning

Som de fleste nok ved, er det besluttet, at alt affald skal sorteres i 10 fraktioner.

Det betyder, at vi i september/oktober 2023 får 3 stk. nye affaldsbeholdere pr. hus, således at vi hver især i alt skal have 4 affaldsbeholdere stående.

Bestyrelsen mener ikke, at det er optimalt – slet ikke i et sommerhusområde, hvor de fleste spande alligevel ikke bliver benyttet særlig meget/slet ikke. Vi har derfor undersøgt mulighederne for at undgå dem, lave en ”skrabet” løsning, etablere en fælles affaldsplads, osv.

Vi må desværre konstatere, at alle de forslag vi er kommet med, enten er blevet afvist af kommunen eller i praksis er umulige at gennemføre. F.eks. er det sådan, at hvis vi etablerer en (eller flere) lokale affaldsstationer, så skal ALT affald hentes der – dvs. at det f.eks. ikke er muligt at have sin egen beholder med mad- og restaffald stående på sin egen grund og resten kan så afleveres på en fælles affaldsplads. Vi mener ikke, at det er attraktivt for nogen, at skulle gå langt bare for at kunne komme af med det daglige affald. Det næste er så, at vi jo ikke har fællesarealer, som er velegnet til formålet.

Der er efter vores mening lavet flere rigtig gode ordninger rundt omkring i landet, som tager højde for det specielle i den måde, man har affald på i et sommerhus. Vi har forelagt nogle af de ordninger for Odsherred Kommune, men deres svar er desværre nedslående: ”Du vil finde flere forskellige kombinationer af blanding af affaldsfraktioner når du kigger på de enkelte kommuner. Det er det enkelte Byråd der beslutter de forskellige kombinationer inden for lovgivningens krav. I Odsherred har vores tidligere Byråd valgt denne løsning og det er den ordning der er udbudt og bestilt beholdere til.”. Konklusionen er derfor, at vi p.t. ikke kan se nogle alternativer til, at vi hver især skal have 4 spande stående.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Ny affaldsordning

Badebro

Igennem tiden er der adskillige gange udtrykt ønske om at få etableret en badebro fra mange sider. Ønsket har være oppe at vende igen indenfor de seneste få år, og vi har derfor besluttet at undersøge, om der dels er en general opbakning til det i grundejerforeningen og dels, om det overhovedet er noget, vi kan få lov til at opføre fra myndighedernes side.

For at starte et sted, kontaktede vi Odsherred Kommune for at høre, hvordan de forholder sig til en badebro. Det viste sig, at der faktisk ligger en godkendelse fra år 2000 af en badebro mellem Skelbakken 35 og 37. Godkendelsen gælder ikke mere, men hvis vi vil anlægge den samme sted, vil det som udgangspunkt være nemmere at få en ny godkendelse.

Næste opgave var at få et prisoverslag til, hvad sådan en bro kan koste. Vores udgangspunkt er, at den skal starte et sted ca. midt på stranden (vi får ikke lov til at lave den helt op til græsarealet pga. fremkommelighed på stranden), og så ud til, hvor der normalt er sandbund. Den skal være relativ smal og laves, så den ikke er egnet til, at man f.eks. kan anløbe den med en båd. Et løseligt bud på en sådan bro, ligger i omegnen af 170.000 – 200.000 kr.

Planen herfra er, at broen kommer på som et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen 2023, og så arbejder vi videre ud fra, hvad der bliver besluttet der.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Badebro

Offentlig sti til stranden

Bestyrelsen er opmærksom på problemerne med vand på stien ud for Ringbakken 30 – 36, og vi arbejder på sagen.

Vi skal have lagt et nyt dræn ned på denne strækning, men pga. de smattede forhold p.t. (medio marts 2023), er vi nødt til at vente med at få det ordnet, indtil det er tørret nogenlunde op og jorden er mere stabil, så man kan køre med en minigraver uden at den synker i. Det afhænger naturligvis af vejret, men forventningen er, at der desværre godt kan gå et par måneder før arbejdet kan udføres.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Offentlig sti til stranden

Afhentning af grenaffald efterår 2022

Så er det ved at være tid til at beskære træer og buske, så vi alle kan have glæde af den skønne udsigt. Grenaffald afhentes i uge 46 (14-18. november 2022).

Se brev fra træbeskæringsudvalget: http://www.strandgaardens.dk/wp-content/uploads/2022/10/Traebeskaering_efteraar_2022.pdf

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Afhentning af grenaffald efterår 2022

Generalforsamling 2022, referat

Referat fra generalforsamlingen 2021/2022 er nu tilføjet under punktet Generalforsamlinger. Se også her: Referat af generalforsamlingen 2021/2022

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2022, referat

GDPR

GDPR står for “General Data Protection Regulation” og kaldes i almindelig tale for persondataforordningen. Det er en slags EU-lov, der gælder i alle lande, som er medlem af EU.

Kort fortalt er princippet bag GDPR, at vi alle har ret til et privatliv. Det skal alene være op til den enkelte, hvorvidt vores oplysninger skal deles. Dette grundprincip er også afspejlet i det ansvar, som nu er pålagt dem, der beskæftiger sig med indsamling og behandling af dine personoplysninger.

Persondataforordningen gælder også for foreninger, og dermed også for vores grundejerforening.

Et af nøgleelementerne i GDPR er, at udarbejde en fortegnelse. Fortegnelsen indeholder oplysninger om, hvad man registrerer om personer (medlemmer i vores tilfælde), hvad man anvender informationen til, hvor man gemmer informationen, hvem der har adgang til informationen og ikke mindst, hvornår informationen bliver slettet igen. Herudover er det naturligvis op til foreningens (og specielt bestyrelsens og træbeskæringsudvalgets) medlemmer at efterkomme de beskrevne krav og processer.

Bestyrelsen har har brugt en del energi på at udarbejde denne fortegnelse, og har i den forbindelse strammet en del op på de interne processer, således at vi rent faktisk overholder GDPR reglerne fremover.

GDPR fortegnelsen kan ses på foreningens hjemmeside under “Vedtægter, deklarationer, mv” samt ved at trykke på dette link: GDPR fortegnelse

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til GDPR

Generalforsamling 2022


Grundejerforeningens 58. ordinære generalforsamling vil foregå
søndag den 12. juni 2022 – kl. 10.00
i Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs

Indbydelse med dagsorden er i dag (29. maj 2022) mailet til medlemmerne

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2022

Godt naboskab

En ny forårs og sommer sæson i vores dejlige grundejerforening står foran os.

På baggrund af to år med Covid-19, har vi i bestyrelsen gjort os en række erfaringer i en tid, hvor der har været ekstra mange oppe i vores område. Det er på mange måder rigtig dejligt, at flere bruger deres sommerhuse mere – det skaber liv og forhåbentlig også nogle fine relationer medlemmerne imellem.

Men det får også bestyrelsen til at sætte fokus på, hvordan vi sikrer det gode naboskab i balancen med at nyde den stille ro med naturen og behovet for at bruge maskiner til at slå græs, fælde træer, foretage byggeri, holde fester, mv.  

Vores ordensregler er lempelige i forhold til andre foreningers, det selvom vi bor i et åbent, bakket område, hvor larm og støj forplanter sig langt mere rundt end det gør i andre sommerhusområder. Derfor har vi udfordringer med støjgener i området.

Vi vil derfor gerne henlede opmærksomheden på, at vi alle overholder de ordensregler, vi i fællesskab har vedtaget for vores forening (se reglerne her: Ordensregler).

Ligeledes henstiller vi på det kraftigste til, at man overholder kommunens regler omkring bygge og anlæg, som har restriktioner på støjniveau, tidspunkter og ligeledes dækker den vigtige naboorientering (se https://odsherred.dk/sites/default/files/PDF/bygge-_og_anlaeg_2020.pdf). 

Selvom støjgener ikke helt kan undgås, kan den enkelte, når det er muligt, forsøge at tage yderligere hensyn til glæde for naboer.

Derfor vil vi henlede på disse opmærksomhedspunkter, der kan sikre et godt naboskab i området:

  1. Overvej om brug af maskiner kan minimeres, så man undgår frokosttiden i weekender, hvor folk ofte har gæster.
  2. Overvej at bruge maskiner som larmer mindre – f.eks. el-drevne modeller.
  3. Forsøg at undgå at starte byggeprojekter op i skolernes sommerferie som er højsæson og hold naboer underrettet om kommende byggerier eller byggerier der er i gang (jævnfør kommunens regler).
  4. Skal du have fest med musik så lav en forventningsafstemning med naboer eller skriv ud på områdets facebookgruppe omkring varsling af musik, så folk har mulighed for at overveje om de vil tage i sommerhus den aften hvor der f.eks. skal være musik.
  5. Hvis du udlejer dit sommerhus, så få skrevet ind i jeres boligannonce, at området er meget åbent og bakket og derfor forplanter lyd sig meget let og derfor beder man tage hensyn til dette som lejer. Det er desuden obligatorisk at lejere gøres bekendt med foreningens ordensregler som f.eks. parkeringsregler, hastighed på vejene, at hunde skal holdes i snor, mv.

Med ønsker om en god sommer til alle,

Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Godt naboskab