Sag om bestyrelsesansvar overfor servituthåndhævelse

Strandgaardens Grundejerforening blev i juni 2016 sagsøgt for ikke at udøve påtale vedr. for høj beplantning på fem parceller som ifølge sagsøgeren ikke opfyldte deklarationen og retningslinjerne for udstykningen. Sagsøgeren nedlagde påstand om, at udsigten fra ejendommen var generet af for høje træer foran ejendommen. Ligeledes var der generende skygger fra høje træer på naboejendommen.

Retten var på besigtigelse i området og afviste efterfølgende samtlige påstande.

Med hensyn til udsigten, vurderedes det, at yderligere beskæring af træer højere end 2½ meter ikke vil gavne sagsøgers udsigt over bugten.

Med hensyn til skyggegener, har træbeskæringsudvalget i efteråret 2017 modtaget positiv respons fra naboen vedrørende beskæring/fældning af de træer som giver skyggegener på sagsøgers grund. Sagen kører derfor stadig i træbeskæringsudvalgets regi og forventes afsluttet i sommeren 2018.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Hegnssag

Som det nok er de fleste bekendt, har der i flere år været opført et dødt hegn i skel omkring en grund i udstykningen.

Samtlige bestyrelser for grundejerforeningen i ”hegnsperioden” har anset hegnet for opført i modstrid med både områdets deklaration og foreningens retningslinjer. Kravet fra grundejerforeningen har derfor været, at hegnet skulle fjernes. Der har igennem flere år været adskillige forsøg på at få hegnet fjernet ad frivillighedens vej ved hjælp af møder og mail-korrespondancer med ejeren, men det lykkedes desværre aldrig at indgå en frivillig aftale om fjernelse af hegnet. Bestyrelsen så derfor ingen anden udvej, end at få sagen afprøvet ved en domstol.

Afgørelsen faldt i en dom fra Retten i Holbæk den 23. november 2017: Hegnet er opført ulovligt og skal fjernes.

Rettens begrundelsen tager udgangspunkt i de retningslinjer for beplantning og beskæring, vi har i foreningen, som fastsætter hvorledes foreningen forvalter sin påtaleret efter deklarationen (se under menupunkt Vedtægter, deklarationer, mv.).

Vedrørende hegn skelner retningslinjerne mellem levende og døde hegn. Et trådhegn er ikke et levende hegn, og uanset at det ikke er nævnt udtrykkeligt i retningslinjerne, og uanset hvor diskret der fremtræder, hører det derfor indenfor kategorien ”dødt hegn”. Trådhegnet der omkranser grunden er således i strid med reglerne i retningslinjerne.

Sagsøgte blev dømt til at betale en del af sagens omkostninger til foreningen samt at lovliggøre hegnet inden 4 uger (det vil sige fjerne det).

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Sankt Hans bål og fællesspisning 2018

Som sædvanligt afholdes der Sankt Hans aften bål på stranden kl. 21.00, hvor grundejerforeningen byder på øl, vin og vand.

Forinden kan man deltage i fællsespisning med medbragt mad og drikke i et til formålet opstillet telt.

Grillen bliver tændt kl. 18.30. 

Husk fornuftig påklædning, da der godt kan komme en kølig vind fra Sejerøbugten.

Tilmeldingsfristen var den 1. juni, men skulle der være en enkelt eller to, der ikke har fået sig tilmeldt, kan det godt nåes endnu.

Tilmelding til sker til  sekretaeren@strandgaardens.dk  med oplysning om antal deltagere. Derved har vi mulighed for et udsende information til de tilmeldte.

I skrivende stund ved vi ikke om tørken fortsætter, og om der kommer restriktioner i forhold til grill og bål.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2018

Indkaldelse til grundejerforeningens 55. ordinære generalforsamling
søndag den 24. juni – kl. 10.00

i Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs

Dagsorden 2018

Bilag 1: Godkendt regnskab 2017

Bilag 2: Forslag om etableringen af en baderampe

Bilag 3: Forslag til nye retningslinjer for bebyggelse

Bilag 4: Forslag om indkøb af hjertestarter

Bilag 5: Forslag fra Benny Hygum Jensen

Bilag 6: Forslag til budget 2018-2019

Umiddelbart efter Generalforsamlingen fremlægger landskabsarkitekt Birgitte Fink sine overvejelser vedrørende tiltag til styrkelse af områdets unikke karakter.

Herudover fremlægges forslag til beplantninger, der ikke kræver megen pleje, ikke bliver høje og formentlig ikke bliver spist af rådyr.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Strandgårdens grundejerforening

P.S.: Husk Sankt Hans bål lørdag den 23. juni kl. 21.00
Se mere på www.strandgaardens.dk
Grene til bålet kan lægges på ”bålstedet” fra nu til og med søndag den 17. juni.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Indbetaling af kontingent

Sidste rettidige indbetaling af kontingent på 1.200,- kr. er i dag, den 1. marts. Hvis du endnu ikke har indbetalt beløbet på foreningens konto, er det altså nu det skal gøres!

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Nabohjælp

Så har vi fået skilte med Nabohjælp op på begge sider af indkørslen til udstykningen. 

Husk at tilmelde dig til glæde for både dig selv og alle os andre.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Indsamling grenaffald 2017

Kære medlem.

Afhentning af grenaffald/haveaffald for foreningens regning vil finde sted fra starten af uge 45 (fra 6. november). 5. november er sidste dag du kan lægge grene og klip ud. Trærødder og metalskrammel må IKKE lægges ud da det ødelægger flismaskinen hos de der kører tingene væk.

Så det er nu, du har chancen for at foretage en kraftig beskæring til glæde for din nabo og dig selv uden at bekymre dig om, hvordan du får fjernet grenaffaldet.

Udnyt håndværkerfradraget.

Træfældning giver IKKE håndværkerfradrag. Almindeligt havearbejde og –beskæring giver fradrag, men altså ikke hvis man beskærer helt ved roden. Der er ikke nogen logik i det, sådan er det bare.

Har du meget der skal beskæres, så er der endnu i år mulighed for at udnytte håndværkerfradraget, såfremt du anvender en momsregistreret gartner/entreprenør. Se evt. SKAT’s hjemmeside http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018&vId=0#

Har du svært ved selv at foretage beskæringen/fældningen, så kan du evt. få et tilbud fra Kim Pedersen, Gundestrup Haveservice tlf. 23 26 02 10 eller fra Thorsens-Service tlf. 21 25 00 58.

Flemming fra Thorsens-Service tilbyder at lægge/fælde de store træer vi ikke selv tør binde an med. Træet bliver lagt ned  så man selv skal skære op og lægge grene ud til vejen samt skære stammen op. Pris pr. træ afhænger af størrelse og antal og aftales direkte med Flemming. Flemming havde selvfølgelig forestillet sig, at der er flere der vil benytte tilbuddet, så han kan planlægge en fornuftig tilgang til opgaven.

Man tager selv kontakt, aftaler og afregner med Kim eller Flemming.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Fælles overvågning og/eller nabohjælp.

Som det fremgår under punkt 10. Eventuelt i referat af GF 2017, omtalte Mads Olsen, Gyvelbakken 5 deres lokalområdes naboopsyn, og rejste i denne forbindelse spørgsmålet om at få etableret en fælles overvågning og/eller nabohjælp.

Mads blev opfordret til at skrive noget om dette, og har efterfølgende bl.a. skrevet således:

Kære Alle.

I forbindelse med generalforsamling i udstykningen blev vores gyvelbakke-baserede nabohjælp/vagtværns-tanke luftet for de øvrige medlemmer af grundejerforeningen. Der var stor opbakning til at følge vores eksempel og et ønske om at vi vil udvide samarbejdet til at gælde hele grundejerforeningen.

 Da jeg ser store fordele i at være flere har jeg derfor tilladt mig at forsøge at formalisere samarbejdet i form at Nabohjælp https://nabohjælp.dk. som jeg vil invitere vores lille sammenslutningen til sammen med resten af grundejerforeningen via bestyrelsen. 

 På Nabohjælp kan man oprette en profil og knytte sig til et netværk af øvrige medlemmer i området. Der kan sendes beskeder, varslinger mm og læse gode råd om nabohjælp og sikring mod indbrud. Desuden modtager man klistermærker til postkasse og døre

 

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Referat ordinær Generalforsamling 2017

Kære medlemmer.

Så er referatet af årets ordinære generalforsamling tilgængelig under menupunktet Referater Generalforsamling.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Sankt Hans bål.

Bestyrelsen havde invitere til Sankt Hans bål fredag den 23. juni. Selvom vejrguderne ikke viste sig fra den bedste side var mange mødt frem. Bålet blev tændt som planlagt kl. 2100. Under indtagelse af en forfriskning blev der sunget midsommervise med mere. I løbet af aftenen gav Peter Koch Jensen, Ringbakken 42 flere eksempler på hvor smukt sækkepibe musik kan lyde. Stor tak for det festlige indslag.

Endelig skal der fra bestyrelsen lyde en meget stor tak til Erik Taagaard og Knud Bjørnkær for indsatsen som brandvagt. Vagten sluttede først kl. 0100.

Et par stemningsbilleder:

 

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar