Forfatterarkiv: Christian von der Recke

Forslag til beplantning

Vi har fået udarbejdet en oversigt over planter som passer godt til området. Dels fordi de ikke vokser højere end de må i henhold til deklarationen, så man slipper for at beskære dem hvert år, dels er de nøjsomme og … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2019

Grundejerforeningens 56. ordinære generalforsamling vil foregå søndag den 23. juni 2019 – kl. 10.00 i Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs Indbydelse med endelig dagsorden vil blive mailet til medlemmerne ca. 1. juni 2019

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Afhentning af grenaffald

Kære medlem Afhentning af grenaffald/haveaffald for foreningens regning vil finde sted fra starten af uge 45 (fra 5. november). Søndag den 4. november er sidste dag du kan lægge grene og klip ud. Grenaffaldet/haveaffaldet skal placeres, så det kan ses … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Parkering i området

Kære medlem Der har været et stigende problem med parkering, dels i rabatterne rundt omkring i udstykningen, og dels på strandarealet.  Vi må derfor henlede opmærksomheden på, at vi i fællesskab har besluttet nogle ordensregler som kan ses her: Ordensregler Lige … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Opdaterede retningslinjer for bebyggelse

På generalforsamlingen den 24. juni 2018 blev der vedtaget et opdateret sæt retningslinjer for bebyggelse. Hvis du går i tanker om at tilbygge, ombygge, male, o.lign. anbefales det at gennemgå retningslinjerne inden du går i gang, så dit byggeri overholder … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Sag om bestyrelsesansvar overfor servituthåndhævelse

Strandgaardens Grundejerforening blev i juni 2016 sagsøgt for ikke at udøve påtale vedr. for høj beplantning på fem parceller som ifølge sagsøgeren ikke opfyldte deklarationen og retningslinjerne for udstykningen. Sagsøgeren nedlagde påstand om, at udsigten fra ejendommen var generet af … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Hegnssag

Som det nok er de fleste bekendt, har der i flere år været opført et dødt hegn i skel omkring en grund i udstykningen. Samtlige bestyrelser for grundejerforeningen i ”hegnsperioden” har anset hegnet for opført i modstrid med både områdets … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Sankt Hans bål og fællesspisning 2018

Som sædvanligt afholdes der Sankt Hans aften bål på stranden kl. 21.00, hvor grundejerforeningen byder på øl, vin og vand. Forinden kan man deltage i fællsespisning med medbragt mad og drikke i et til formålet opstillet telt. Grillen bliver tændt kl. 18.30.  … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2018

Indkaldelse til grundejerforeningens 55. ordinære generalforsamling søndag den 24. juni – kl. 10.00 i Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs Dagsorden 2018 Bilag 1: Godkendt regnskab 2017 Bilag 2: Forslag om etableringen af en baderampe Bilag 3: Forslag til nye … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Indbetaling af kontingent

Sidste rettidige indbetaling af kontingent på 1.200,- kr. er i dag, den 1. marts. Hvis du endnu ikke har indbetalt beløbet på foreningens konto, er det altså nu det skal gøres!

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar