Om Veddinge Bakker

Storbakket landskab i NV-Sjælland med stejle skråninger ned til Sejerø Bugt og ind mod Lammefjord; bakkerne er en del af Ods Herred-buerne. Fra bl.a. Esterhøj (89 m) er der en storslået udsigt. Store dele af området mod vest er siden 1950’erne blevet udstykket til sommerhuse.

Odsherredbuerne, Vejrhøjbuerne, tre bueformede bakkedrag i NV-Sjælland, der kulminerer i Vejrhøj, 121 m.o.h., Sjællands tredjehøjeste punkt (efter Gyldenløveshøj og Kobanke).

Odsherredbuerne blev dannet som randmoræne i slutningen af sidste istid i forbindelse med det såkaldte Bælthavsfremstød, hvor gletsjerisen bevægede sig frem fra SØ, brød det foranliggende landskab op i flager og skubbede dem sammen langs isranden til det storstilede randmorænelandskab.

Ved Høve og Veddinge angiver dybe dalfurer de steder, hvor vandstrømme fra den smeltende gletsjer har banet sig vej gennem randmorænebakkerne. Vest og NV for bakkebuerne findes resterne af flodsletten, som smeltevandsstrømme fra isen har aflejret foran randmorænen; i dag er størstedelen af flodsletten overskyllet af havet og udgør bunden af Sejerø Bugt.

Nykøbing Bugt og de nu delvis tørlagte Sidinge Fjord og Lammefjord udgør de dybest liggende dele af de såkaldte inderlavninger bag randbakkerne, hvor tre istunger har ligget, og hvorfra isen har fjernet det materiale, der nu indgår i opbygningen af de vældige randmorænebakker.

Høve, landsby i randmorænebakkerne Odsherredbuerne i Nordvestsjælland; landsbyen, der har 205 indbyggere (2010), ligger ved Høve Stræde, en vejslugt gennem randmorænebuen nord om Lammefjord. Fra de omgivende bakketoppe er der en storslået udsigt over Sejerø Bugt.

Navnet Høve nævnes 1370-80 som Høwæ ‘(grav)høje’.

Ved udsigtspunktet Esterhøj (89 m.o.h.) ligger et gravkammer fra 1943 med filmmanden Ole Olsen og hans hustru og neden for højen findes Odsherred Museum, der bl.a. beskæftiger sig med områdets kvartærgeologi og udstiller Prejlerup uroksefund. Syd for Høve ligger Odsherreds ZOO Rescue.

Niels Jørgen Thøgersen, Sandbakken 2, har skrevet en absolut læseværdig krønike om Veddinge Bakker. Se den her: Krønike om Veddinge og Veddinge Bakker