Godt naboskab

En ny forårs og sommer sæson i vores dejlige grundejerforening står foran os.

På baggrund af to år med Covid-19, har vi i bestyrelsen gjort os en række erfaringer i en tid, hvor der har været ekstra mange oppe i vores område. Det er på mange måder rigtig dejligt, at flere bruger deres sommerhuse mere – det skaber liv og forhåbentlig også nogle fine relationer medlemmerne imellem.

Men det får også bestyrelsen til at sætte fokus på, hvordan vi sikrer det gode naboskab i balancen med at nyde den stille ro med naturen og behovet for at bruge maskiner til at slå græs, fælde træer, foretage byggeri, holde fester, mv.  

Vores ordensregler er lempelige i forhold til andre foreningers, det selvom vi bor i et åbent, bakket område, hvor larm og støj forplanter sig langt mere rundt end det gør i andre sommerhusområder. Derfor har vi udfordringer med støjgener i området.

Vi vil derfor gerne henlede opmærksomheden på, at vi alle overholder de ordensregler, vi i fællesskab har vedtaget for vores forening (se reglerne her: Ordensregler).

Ligeledes henstiller vi på det kraftigste til, at man overholder kommunens regler omkring bygge og anlæg, som har restriktioner på støjniveau, tidspunkter og ligeledes dækker den vigtige naboorientering (se https://odsherred.dk/sites/default/files/PDF/bygge-_og_anlaeg_2020.pdf). 

Selvom støjgener ikke helt kan undgås, kan den enkelte, når det er muligt, forsøge at tage yderligere hensyn til glæde for naboer.

Derfor vil vi henlede på disse opmærksomhedspunkter, der kan sikre et godt naboskab i området:

  1. Overvej om brug af maskiner kan minimeres, så man undgår frokosttiden i weekender, hvor folk ofte har gæster.
  2. Overvej at bruge maskiner som larmer mindre – f.eks. el-drevne modeller.
  3. Forsøg at undgå at starte byggeprojekter op i skolernes sommerferie som er højsæson og hold naboer underrettet om kommende byggerier eller byggerier der er i gang (jævnfør kommunens regler).
  4. Skal du have fest med musik så lav en forventningsafstemning med naboer eller skriv ud på områdets facebookgruppe omkring varsling af musik, så folk har mulighed for at overveje om de vil tage i sommerhus den aften hvor der f.eks. skal være musik.
  5. Hvis du udlejer dit sommerhus, så få skrevet ind i jeres boligannonce, at området er meget åbent og bakket og derfor forplanter lyd sig meget let og derfor beder man tage hensyn til dette som lejer. Det er desuden obligatorisk at lejere gøres bekendt med foreningens ordensregler som f.eks. parkeringsregler, hastighed på vejene, at hunde skal holdes i snor, mv.

Med ønsker om en god sommer til alle,

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.