Ejerskifte

Ejerskifte
Meddelelse herom skal ske til sekretæren. Det er sælgers pligt at sørge herfor.
Emner du skal være opmærksom på som sælger
Husk at oplyse ejendomsmægler/køber om verserende beskæringssager som naboer eller træbeskæringsudvalg har rejst over for dig. Endvidere oplyses om evt. andre udeståender med bestyrelsen, naboer eller andre instancer.
Se også foreningens bemærkning angående beskatning ved salg: Ejendomsavancebeskatning
Emner du bør være opmærksom på som køber
Husk at spørge ejendomsmægler/sælger, om der er rejst beskæringssager mod sælgers parcel. Endvidere forhøres om der er andre udeståender med bestyrelsen eller naboer. For så vidt angår udeståender med bestyrelsen, kan du rette henvendelse til sekretæren.
Bebyggelse
Da bestyrelsen har påtaleret, skal godkendelse af ny- og ombygning samt andre godkendelseskrævende ændringer gennem bestyrelsen, inden en endelig godkendelse kan gives. Det bedste du kan gøre er, at maile de samme dokumenter, som du skal sende til kommunen, til sekretæren. Vi behandler ansøgningen i bestyrelsen så hurtigt som muligt og svarer umiddelbart efter med de kommentarer, vi måtte have. Det tager typisk ca. 1 uge, idet det ikke kræver et bestyrelsesmøde. Se også siden http://www.strandgaardens.dk/skal-du-bygge