Nabohjælp

Så har vi fået skilte med Nabohjælp op på begge sider af indkørslen til udstykningen. 

Husk at tilmelde dig til glæde for både dig selv og alle os andre.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Indsamling grenaffald 2017

Kære medlem.

Afhentning af grenaffald/haveaffald for foreningens regning vil finde sted fra starten af uge 45 (fra 6. november). 5. november er sidste dag du kan lægge grene og klip ud. Trærødder og metalskrammel må IKKE lægges ud da det ødelægger flismaskinen hos de der kører tingene væk.

Så det er nu, du har chancen for at foretage en kraftig beskæring til glæde for din nabo og dig selv uden at bekymre dig om, hvordan du får fjernet grenaffaldet.

Udnyt håndværkerfradraget.

Træfældning giver IKKE håndværkerfradrag. Almindeligt havearbejde og –beskæring giver fradrag, men altså ikke hvis man beskærer helt ved roden. Der er ikke nogen logik i det, sådan er det bare.

Har du meget der skal beskæres, så er der endnu i år mulighed for at udnytte håndværkerfradraget, såfremt du anvender en momsregistreret gartner/entreprenør. Se evt. SKAT’s hjemmeside http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018&vId=0#

Har du svært ved selv at foretage beskæringen/fældningen, så kan du evt. få et tilbud fra Kim Pedersen, Gundestrup Haveservice tlf. 23 26 02 10 eller fra Thorsens-Service tlf. 21 25 00 58.

Flemming fra Thorsens-Service tilbyder at lægge/fælde de store træer vi ikke selv tør binde an med. Træet bliver lagt ned  så man selv skal skære op og lægge grene ud til vejen samt skære stammen op. Pris pr. træ afhænger af størrelse og antal og aftales direkte med Flemming. Flemming havde selvfølgelig forestillet sig, at der er flere der vil benytte tilbuddet, så han kan planlægge en fornuftig tilgang til opgaven.

Man tager selv kontakt, aftaler og afregner med Kim eller Flemming.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Fælles overvågning og/eller nabohjælp.

Som det fremgår under punkt 10. Eventuelt i referat af GF 2017, omtalte Mads Olsen, Gyvelbakken 5 deres lokalområdes naboopsyn, og rejste i denne forbindelse spørgsmålet om at få etableret en fælles overvågning og/eller nabohjælp.

Mads blev opfordret til at skrive noget om dette, og har efterfølgende bl.a. skrevet således:

Kære Alle.

I forbindelse med generalforsamling i udstykningen blev vores gyvelbakke-baserede nabohjælp/vagtværns-tanke luftet for de øvrige medlemmer af grundejerforeningen. Der var stor opbakning til at følge vores eksempel og et ønske om at vi vil udvide samarbejdet til at gælde hele grundejerforeningen.

 Da jeg ser store fordele i at være flere har jeg derfor tilladt mig at forsøge at formalisere samarbejdet i form at Nabohjælp https://nabohjælp.dk. som jeg vil invitere vores lille sammenslutningen til sammen med resten af grundejerforeningen via bestyrelsen. 

 På Nabohjælp kan man oprette en profil og knytte sig til et netværk af øvrige medlemmer i området. Der kan sendes beskeder, varslinger mm og læse gode råd om nabohjælp og sikring mod indbrud. Desuden modtager man klistermærker til postkasse og døre

 

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Referat ordinær Generalforsamling 2017

Kære medlemmer.

Så er referatet af årets ordinære generalforsamling tilgængelig under menupunktet Referater Generalforsamling.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Sankt Hans bål.

Bestyrelsen havde invitere til Sankt Hans bål fredag den 23. juni. Selvom vejrguderne ikke viste sig fra den bedste side var mange mødt frem. Bålet blev tændt som planlagt kl. 2100. Under indtagelse af en forfriskning blev der sunget midsommervise med mere. I løbet af aftenen gav Peter Koch Jensen, Ringbakken 42 flere eksempler på hvor smukt sækkepibe musik kan lyde. Stor tak for det festlige indslag.

Endelig skal der fra bestyrelsen lyde en meget stor tak til Erik Taagaard og Knud Bjørnkær for indsatsen som brandvagt. Vagten sluttede først kl. 0100.

Et par stemningsbilleder:

 

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Invitation til Sankt Hans bål

Sankt Hans bål på stranden.

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at invitere til Sankt Hans bål fredag den 23. juni. Bålet vil blive tændt kl. 2100. Foreningen vil byde på en lille forfriskning.

Bålplads

Hvis du har lyst til at være brandvagt så kontakt Erik Taagaard eller Knud Bjørnekær. Du finder deres telefonnumre og e-mail på hjemmesiden under punktet bestyrelse, udvalg mv.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Henlægning af grenaffald til Sankt Hans bål

Fra fredag den 2. juni og til og med søndag den 18. juni er det tilladt at køre grenaffald ned på stranden til vores Sankt Hans bål.

Bålplads

Husk at rødder og lignende ikke må smides på bålet. Prøv endvidere at undgå at bålet bliver spredt for meget, men prøv i stedet at smide dit grenaffald oven på, det der allerede ligger der. Herved kan du spare foreningen for udgifter til en entreprenør, der efterfølgende skal samle bålet.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Indkaldelse til grundejerforeningens 54. ordinære generalforsamling

Veddinge, den 31. maj 2017

 

Indkaldelse til grundejerforeningens 54. ordinære generalforsamling

søndag den 18. juni – kl. 10.00

i Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning

Ved Formand Lennart Conrad, Ringbakken 13

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Ved Kasserer Jens-Emil Nielsen, Ringbakken 12

 Vedlagt bilag 1: Regnskab 2016

  1. Indkomne forslag

Forslag til budget 2018 ved kasserer Jens-Emil Nielsen

 Vedlagt bilag 2: Budgetforslag 2017/2018

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

5. Valg af kasserer

Valg af Kasserer: Jens-Emil Nielsen afgår efter tur og er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår at Jens-Emil Nielsen, Ringbakken 12, vælges som kasserer.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Christian von der Recke, Sandbakken 6 afgår efter tur og er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår at Christian von der Recke genvælges til bestyrelsen.

Villy Thomsen Ringbakken 32, afgår efter tur (og mange års tro tjeneste), og er ikke villig til genvalg. Bestyrelsens foreslår at Ove Poulsen, Ringbakken 52 vælges som nyt bestyrelsesmedlem.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse

1. suppleant: Peter Kock Jensen, Ringbakken 42, afgår efter tur, men er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

2. suppleant: Per Damgård, Skelbakken 14, afgår efter tur, men er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

  1. Valg af revisor

Kurt Jerritslev, Ringbakken 38, afgår efter tur, men er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

  1. Valg af medlemmer og suppleant til træbeskæringsudvalget

Knud Bjørnekær, Skelbakken 29, afgår efter tur, men er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Valg af suppleant: Jan Lundgreen, Skelbakken 8, afgår efter tur og er ikke villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår Tonny Nielsen, Gyvelbakken 12 som ny suppleant i træbeskæringsudvalget.

10. Valg af medlemmer og suppleant til træbeskæringsudvalget

Uddeling af årets træbeskæringspris.

 

Bestyrelsen

Strandgårdens grundejerforening

 

P.S.:       Husk Sankt Hans bål fredag den 23. juni kl. 21.00

              Se mere på www.strandgaardens.dk

              Grene til bålet kan lægges på ”bålstedet” fra den 2. juni til den 18. juni.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Fælles oprydning på stranden efter vinterens storme.

Der var stor opbakning  fra medlemmerne til fælles oprydning på stranden efter vinterens storme. Efter et solidt stykke arbejde, var der god tid til lidt forplejning og hygge.

Bestyrelsen takker alle for indsatsen og det flotte fremmøde på en frisk april dag.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Problemer med bredbånd / tv signal fra Fibia.

Enkelte medlemmer har oplevet problemer med bredbåndet/tv signalet fra Fibia. Problemerne består i udfald og/eller dårlige hastigheder som slet ikke lever op til det lovede. Hvis du har problemer med bredbåndet eller tv signalet fra Fibia, er det en god ide først at tjekke driftstatus på Fibias hjemmeside: http://www.fibia.dk/privat/kundeservice/kundecenter/driftsinfo/  (det kan selvfølgelig være svært, hvis der ikke er forbindelse…).

Hvis driften ser ud til at være Ok, kan du kontakte Fibia på tlf. 7873 2254 (hverdage kl. 08.00 – 21.00,  weekend/helligdage kl. 10.00 – 16.00) eller vha. denne formular: http://www.fibia.dk/privat/kundeservice/kundecenter/kontakt-os/kontakt-sjaelland-teknisk-support/

Grundejerforeningen har ikke noget med disse klager at gøre – det er en sag mellem forbrugeren (dig)  og leverandøren (Fibia). Men vi vil alligevel gerne høre om problemerne, for hvis der viser sig at være nogle generelle problemer, står vi naturligvis stærkere i en fælles klage, end hvis alle klager enkeltvis. Så hvis du klager til Fibia, er du velkommen til at sende en mail til enten næstformand Christian von der Recke: naestformand@strandgaardens.dk eller sekretær Kaj Sørensen: sekretaeren@strandgaardens.dk, så vil vi samle sammen og vurdere om – og i givet fald hvornår – vi føler det er passende med en fælles klage.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar