Sankt Hans bål og fællesspisning 2018

Som sædvanligt afholdes der Sankt Hans aften bål på stranden kl. 21.00, hvor grundejerforeningen byder på øl, vin og vand.

Forinden kan man deltage i fællsespisning med medbragt mad og drikke i et til formålet opstillet telt.

Grillen bliver tændt kl. 18.30. 

Husk fornuftig påklædning, da der godt kan komme en kølig vind fra Sejerøbugten.

Tilmeldingsfristen var den 1. juni, men skulle der være en enkelt eller to, der ikke har fået sig tilmeldt, kan det godt nåes endnu.

Tilmelding til sker til  sekretaeren@strandgaardens.dk  med oplysning om antal deltagere. Derved har vi mulighed for et udsende information til de tilmeldte.

I skrivende stund ved vi ikke om tørken fortsætter, og om der kommer restriktioner i forhold til grill og bål.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2018

Indkaldelse til grundejerforeningens 55. ordinære generalforsamling
søndag den 24. juni – kl. 10.00

i Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs

Dagsorden 2018

Bilag 1: Godkendt regnskab 2017

Bilag 2: Forslag om etableringen af en baderampe

Bilag 3: Forslag til nye retningslinjer for bebyggelse

Bilag 4: Forslag om indkøb af hjertestarter

Bilag 5: Forslag fra Benny Hygum Jensen

Bilag 6: Forslag til budget 2018-2019

Umiddelbart efter Generalforsamlingen fremlægger landskabsarkitekt Birgitte Fink sine overvejelser vedrørende tiltag til styrkelse af områdets unikke karakter.

Herudover fremlægges forslag til beplantninger, der ikke kræver megen pleje, ikke bliver høje og formentlig ikke bliver spist af rådyr.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Strandgårdens grundejerforening

P.S.: Husk Sankt Hans bål lørdag den 23. juni kl. 21.00
Se mere på www.strandgaardens.dk
Grene til bålet kan lægges på ”bålstedet” fra nu til og med søndag den 17. juni.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Indbetaling af kontingent

Sidste rettidige indbetaling af kontingent på 1.200,- kr. er i dag, den 1. marts. Hvis du endnu ikke har indbetalt beløbet på foreningens konto, er det altså nu det skal gøres!

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Nabohjælp

Så har vi fået skilte med Nabohjælp op på begge sider af indkørslen til udstykningen. 

Husk at tilmelde dig til glæde for både dig selv og alle os andre.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Indsamling grenaffald 2017

Kære medlem.

Afhentning af grenaffald/haveaffald for foreningens regning vil finde sted fra starten af uge 45 (fra 6. november). 5. november er sidste dag du kan lægge grene og klip ud. Trærødder og metalskrammel må IKKE lægges ud da det ødelægger flismaskinen hos de der kører tingene væk.

Så det er nu, du har chancen for at foretage en kraftig beskæring til glæde for din nabo og dig selv uden at bekymre dig om, hvordan du får fjernet grenaffaldet.

Udnyt håndværkerfradraget.

Træfældning giver IKKE håndværkerfradrag. Almindeligt havearbejde og –beskæring giver fradrag, men altså ikke hvis man beskærer helt ved roden. Der er ikke nogen logik i det, sådan er det bare.

Har du meget der skal beskæres, så er der endnu i år mulighed for at udnytte håndværkerfradraget, såfremt du anvender en momsregistreret gartner/entreprenør. Se evt. SKAT’s hjemmeside http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018&vId=0#

Har du svært ved selv at foretage beskæringen/fældningen, så kan du evt. få et tilbud fra Kim Pedersen, Gundestrup Haveservice tlf. 23 26 02 10 eller fra Thorsens-Service tlf. 21 25 00 58.

Flemming fra Thorsens-Service tilbyder at lægge/fælde de store træer vi ikke selv tør binde an med. Træet bliver lagt ned  så man selv skal skære op og lægge grene ud til vejen samt skære stammen op. Pris pr. træ afhænger af størrelse og antal og aftales direkte med Flemming. Flemming havde selvfølgelig forestillet sig, at der er flere der vil benytte tilbuddet, så han kan planlægge en fornuftig tilgang til opgaven.

Man tager selv kontakt, aftaler og afregner med Kim eller Flemming.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Fælles overvågning og/eller nabohjælp.

Som det fremgår under punkt 10. Eventuelt i referat af GF 2017, omtalte Mads Olsen, Gyvelbakken 5 deres lokalområdes naboopsyn, og rejste i denne forbindelse spørgsmålet om at få etableret en fælles overvågning og/eller nabohjælp.

Mads blev opfordret til at skrive noget om dette, og har efterfølgende bl.a. skrevet således:

Kære Alle.

I forbindelse med generalforsamling i udstykningen blev vores gyvelbakke-baserede nabohjælp/vagtværns-tanke luftet for de øvrige medlemmer af grundejerforeningen. Der var stor opbakning til at følge vores eksempel og et ønske om at vi vil udvide samarbejdet til at gælde hele grundejerforeningen.

 Da jeg ser store fordele i at være flere har jeg derfor tilladt mig at forsøge at formalisere samarbejdet i form at Nabohjælp https://nabohjælp.dk. som jeg vil invitere vores lille sammenslutningen til sammen med resten af grundejerforeningen via bestyrelsen. 

 På Nabohjælp kan man oprette en profil og knytte sig til et netværk af øvrige medlemmer i området. Der kan sendes beskeder, varslinger mm og læse gode råd om nabohjælp og sikring mod indbrud. Desuden modtager man klistermærker til postkasse og døre

 

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Referat ordinær Generalforsamling 2017

Kære medlemmer.

Så er referatet af årets ordinære generalforsamling tilgængelig under menupunktet Referater Generalforsamling.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Sankt Hans bål.

Bestyrelsen havde invitere til Sankt Hans bål fredag den 23. juni. Selvom vejrguderne ikke viste sig fra den bedste side var mange mødt frem. Bålet blev tændt som planlagt kl. 2100. Under indtagelse af en forfriskning blev der sunget midsommervise med mere. I løbet af aftenen gav Peter Koch Jensen, Ringbakken 42 flere eksempler på hvor smukt sækkepibe musik kan lyde. Stor tak for det festlige indslag.

Endelig skal der fra bestyrelsen lyde en meget stor tak til Erik Taagaard og Knud Bjørnkær for indsatsen som brandvagt. Vagten sluttede først kl. 0100.

Et par stemningsbilleder:

 

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Invitation til Sankt Hans bål

Sankt Hans bål på stranden.

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at invitere til Sankt Hans bål fredag den 23. juni. Bålet vil blive tændt kl. 2100. Foreningen vil byde på en lille forfriskning.

Bålplads

Hvis du har lyst til at være brandvagt så kontakt Erik Taagaard eller Knud Bjørnekær. Du finder deres telefonnumre og e-mail på hjemmesiden under punktet bestyrelse, udvalg mv.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Henlægning af grenaffald til Sankt Hans bål

Fra fredag den 2. juni og til og med søndag den 18. juni er det tilladt at køre grenaffald ned på stranden til vores Sankt Hans bål.

Bålplads

Husk at rødder og lignende ikke må smides på bålet. Prøv endvidere at undgå at bålet bliver spredt for meget, men prøv i stedet at smide dit grenaffald oven på, det der allerede ligger der. Herved kan du spare foreningen for udgifter til en entreprenør, der efterfølgende skal samle bålet.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar