Hjertestarter

Vi har anskaffet en hjertestarter som er sat op ved indkørslen til Strandgården, Sandbakken 8. Se detaljer her: http://www.strandgaardens.dk/wp-content/uploads/2020/11/Hjertestarter.pdf

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Afhentning af grenaffald 2020

Grenaffald afhentes i uge 46 (fra den 9. november 2020). Se brev fra træbeskæringsudvalget: http://www.strandgaardens.dk/wp-content/uploads/2020/09/Traebeskaering-efteraar-2020.pdf

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Krønike om Veddinge og Veddinge Bakker

Niels Jørgen Thøgersen, Sandbakken 2, har skrevet en absolut læseværdig krønike om Veddinge og Veddinge Bakker. Link til krøniken findes nederst på siden under punktet “Om Veddinge Bakker”.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Forslag til beplantning

Vi har fået udarbejdet en oversigt over planter som passer godt til området. Dels fordi de ikke vokser højere end de må i henhold til deklarationen, så man slipper for at beskære dem hvert år, dels er de nøjsomme og kan tåle den salte luft fra havet, og så er det ikke mindst planter, som rådyrene ikke er så vilde med. Man burde således kunne have den nogenlunde for sig selv i modsætning til mange andre plantearter.

Se mere her

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2019

Grundejerforeningens 56. ordinære generalforsamling vil foregå
søndag den 23. juni 2019 – kl. 10.00
i Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs

Indbydelse med endelig dagsorden vil blive mailet til medlemmerne ca. 1. juni 2019

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Afhentning af grenaffald

Kære medlem

Afhentning af grenaffald/haveaffald for foreningens regning vil finde sted fra starten af uge 45 (fra 5. november).

Søndag den 4. november er sidste dag du kan lægge grene og klip ud.

Grenaffaldet/haveaffaldet skal placeres, så det kan ses fra vejen og kan fjernes med en grab på lastbil, og uden at det generer færden på vejen.

Trærødder og andet affald (metal, plastic, havemøbler, mv.) må IKKE lægges ud da det ødelægger flismaskinen hos de der kører tingene væk.

Grenaffald og andet haveaffald må ikke være i sække.

Så det er nu, du har chancen for at foretage en kraftig beskæring til glæde for dine naboer og dig selv uden at bekymre dig om, hvordan du får fjernet grenaffaldet.

Udnyt håndværkerfradraget. Træfældning giver IKKE håndværkerfradrag. Almindeligt havearbejde og –beskæring giver fradrag, men altså ikke hvis man beskærer helt ved roden.

Se evt.: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234759&ik_navn=transport

Derudover er der alt for mange, der har beplantning, der bør beskæres langs vejene (se: http://www.strandgaardens.dk/wp-content/uploads/2016/05/Retnngslinjer-for-beplantning-langs-vejene-Orginal.pdf) og langs stien fra Strandgårdsvej til stranden, så kommunen kan komme til at vedligeholde stien.

Bestyrelsen skal derudover opfordre medlemmerne til at rense vejrabatterne, således at græsset ikke gror ud over asfalten og beskadiger denne. 

Vores asfalt skulle gerne holde i mange år endnu. I grelle tilfælde af misligholdelse, vil grundejeren i henhold til retningslinjerne for beplantning blive holdt ansvarlig overfor skader på asfalten udenfor egen grund.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Parkering i området

Kære medlem

Der har været et stigende problem med parkering, dels i rabatterne rundt omkring i udstykningen, og dels på strandarealet. 

Vi må derfor henlede opmærksomheden på, at vi i fællesskab har besluttet nogle ordensregler som kan ses her: Ordensregler

Lige præcis ordensreglerne omkring parkering er særdeles vigtig for os alle sammen. Det er nemlig ikke (kun) fordi vi synes det ser grimt ud med biler stående alle vegne, men primært fordi vejene i vores udstykning er redningsveje som skal være passable for redningskøretøjer. Af samme årsag er det ikke tilladt at parkere på strandarealet. 

Dette gælder naturligvis også for gæster eller folk der låner dit hus, så husk at gøre dem opmærksom på reglerne også.

HUSK: Det kan være dig, der har brug for redning en dag!!

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Opdaterede retningslinjer for bebyggelse

På generalforsamlingen den 24. juni 2018 blev der vedtaget et opdateret sæt retningslinjer for bebyggelse.

Hvis du går i tanker om at tilbygge, ombygge, male, o.lign. anbefales det at gennemgå retningslinjerne inden du går i gang, så dit byggeri overholder de gældende regler. 

Grundejerforeningen har påtaleret og dermed også påtalepligt overfor overholdelsen af disse bestemmelser. Alle byggeprojekter skal derfor til udtalelse hos bestyrelsen.

Det kan derfor anbefales at fremsende projekter til udtalelse i grundejerforeningen forud for arbejdets udførelse, eller hvis der kræves byggetilladelse forud for indsendelse til kommunen.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at spørge bestyrelsen til råds. Vi bestræber os på at udtale os indenfor 3 dage.

Se de nye retningslinjer her: Retningslinjer for bebyggelse

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Sag om bestyrelsesansvar overfor servituthåndhævelse

Strandgaardens Grundejerforening blev i juni 2016 sagsøgt for ikke at udøve påtale vedr. for høj beplantning på fem parceller som ifølge sagsøgeren ikke opfyldte deklarationen og retningslinjerne for udstykningen. Sagsøgeren nedlagde påstand om, at udsigten fra ejendommen var generet af for høje træer foran ejendommen. Ligeledes var der generende skygger fra høje træer på naboejendommen.

Retten var på besigtigelse i området og afviste efterfølgende samtlige påstande.

Med hensyn til udsigten, vurderedes det, at yderligere beskæring af træer højere end 2½ meter ikke vil gavne sagsøgers udsigt over bugten.

Med hensyn til skyggegener, har træbeskæringsudvalget i efteråret 2017 modtaget positiv respons fra naboen vedrørende beskæring/fældning af de træer som giver skyggegener på sagsøgers grund. Sagen kører derfor stadig i træbeskæringsudvalgets regi og forventes afsluttet i sommeren 2018.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Hegnssag

Som det nok er de fleste bekendt, har der i flere år været opført et dødt hegn i skel omkring en grund i udstykningen.

Samtlige bestyrelser for grundejerforeningen i ”hegnsperioden” har anset hegnet for opført i modstrid med både områdets deklaration og foreningens retningslinjer. Kravet fra grundejerforeningen har derfor været, at hegnet skulle fjernes. Der har igennem flere år været adskillige forsøg på at få hegnet fjernet ad frivillighedens vej ved hjælp af møder og mail-korrespondancer med ejeren, men det lykkedes desværre aldrig at indgå en frivillig aftale om fjernelse af hegnet. Bestyrelsen så derfor ingen anden udvej, end at få sagen afprøvet ved en domstol.

Afgørelsen faldt i en dom fra Retten i Holbæk den 23. november 2017: Hegnet er opført ulovligt og skal fjernes.

Rettens begrundelsen tager udgangspunkt i de retningslinjer for beplantning og beskæring, vi har i foreningen, som fastsætter hvorledes foreningen forvalter sin påtaleret efter deklarationen (se under menupunkt Vedtægter, deklarationer, mv.).

Vedrørende hegn skelner retningslinjerne mellem levende og døde hegn. Et trådhegn er ikke et levende hegn, og uanset at det ikke er nævnt udtrykkeligt i retningslinjerne, og uanset hvor diskret der fremtræder, hører det derfor indenfor kategorien ”dødt hegn”. Trådhegnet der omkranser grunden er således i strid med reglerne i retningslinjerne.

Sagsøgte blev dømt til at betale en del af sagens omkostninger til foreningen samt at lovliggøre hegnet inden 4 uger (det vil sige fjerne det).

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar